Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! За отрицателно време – 50 минути, след
повикването на пациента сме вече във Велинград! Слава Богу!

 

Запиши час в Медицински център 6 150