Услуги

Услуги в Медицински център 6-150

Медицински център 6-150 в Пловдив е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Клиниката предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на хората. Медицински център 6-150 е водещо лечебно заведение с опитни специалисти в различните области на медицината, разполага с възможно най-съвременната медицинска апаратура за диагностика и лечение на заболяванията, използвайки както традиционната така и алтернативните методи на лечение. Лекарите, работещи в Медицински център 6-150 са с дългогодишен опит и утвърдена практика, а медицинската апаратура отговаря на съвременните изисквания и поставените високи цели. Стеремжът на Медицинския център е да предоставя медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки обърнал се за помощ към нас пациент.

Кардиология в Медицински център в Пловдив 6-150
Кардиология
Кардиология в Медицински център в Пловдив 6-150
Акушерство и гинекология в Медицински център в Пловдив 6-150
Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология в Медицински център в Пловдив 6-150
Онкология в Медицински център в Пловдив 6-150
Онкология
Онкология в Медицински център в Пловдив 6-150
Дерматология в Медицински център в Пловдив 6-150
Дерматология
Дерматология в Медицински център в Пловдив 6-150
Ортопедия и травматология в Медицински център в Пловдив 6-150
Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология в Медицински център в Пловдив 6-150
Неврология в Медицински център в Пловдив 6-150
Неврология
Неврология в Медицински център в Пловдив 6-150
Хирургия в Медицински център в Пловдив 6-150
Хирургия
Хирургия в Медицински център в Пловдив 6-150
Педиатрия в Медицински център в Пловдив 6-150
Педиатрия
Педиатрия в Медицински център в Пловдив 6-150
Кожно венерически болести в Медицински център в Пловдив 6-150
Кожно венерически болести
Кожно венерически болести в Медицински център в Пловдив 6-150

Неотложна помощ

Към Медицински център 6-150 функционира Кабинет за Неотложна помощ, в който се оказва медицинско обслужване от висококвалифицираният екип специалисти. Кабинетът предоставя 24 часово медицинско обслужване на гражданите и гостите на гр. Пловдив, както и на жителите от близките населени места.

Неотложна помощ в Медицински център в Пловдив 6-150
Запиши час в Медицински център 6 150