Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Ръководителя на спешния ни екип доктор
Абай заедно с парамедика Гичев летят към Велинград, за да
транспортират пациент до болница в гр. Пловдив! Състоянието на
болния изисква постоянен лекарски надзор и грижа. Бог да е с вас,
момчета!

 

Запиши час в Медицински център 6 150