Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Лекарските ни екипи за
прегледи по домовете започнаха нощното си дежурство с преглед в
дома на пациент с неплатени здравни осигуровки. И в такава ситуация
можете да разчитате на нашата лекарска помощ! Спокойна и хубава
вечер, Ви желаем!

 

Запиши час в Медицински център 6 150