Линейка Пловдив, влиза в Румъния, на път за гр. Крайова, откъдето ще си приберем българския пациент.

Линейка Пловдив, влиза в Румъния, на път за гр. Крайова, откъдето ще си приберем българския пациент.
Запиши час в Медицински център 6 150