Линейка Пловдив транспортира SUPERPOWER, пациента в най-кратък срок през нощта за спешна операция, в болницата в гр. Смолян!

Линейка Пливдив транспортира SUPERPOWER, пациента в най-кратък срок през нощта за спешна операция, в болницата в гр. Смолян!
Запиши час в Медицински център 6 150