Линейка Пловдив, вече в гр. Крайова, Румъния на път за болницата там.

Линейка Пловдив, вече в гр. Крайова, Румъния на път за болницата там.
Запиши час в Медицински център 6 150