Така изглежда Невропсихиатрична клиника гр. Крайова, Румъния! Spitalul clinic de neuropsihiatrie Craiova, Румъния! Коментара нека е от Вас…

Така изглежда Невропсихиатрична клиника гр. Крайова, Румъния! Spitalul clinic de neuropsihiatrie Craiova, Румъния! Коментара нека е от Вас…
Запиши час в Медицински център 6 150