Медицински Център Пловдив 6-150 на 9 Май

Медицински Център Пловдив 6-150 на 9 Май. Осигуряваме с лекарски екипи и линейки провеждането на масово мероприятие. Деня на Победата над фашистка Германия. Благодарим за доверието на организаторите. Весел празник!

Запиши час в Медицински център 6 150