Медицински Център Пловдив 6-150 на 9 Май

Медицински Център Пловдив 6-150 на 9 Май. Осигуряваме с лекарски екипи и линейки провеждането на масово мероприятие. Деня на Победата над фашистка Германия. Благодарим за доверието на организаторите. Весел празник, приятели, да даде Господ Бог все по празници да ни каните, Амин!

Запиши час в Медицински център 6 150