Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150, осигури масово мероприятие с лекарски екипи и линейки, концерт на Античния театър в Стария град на Пловдив.
Ръководителя на спешните ни екипи и лекарите ни през цялото време
неотлъчно бдяха за доброто състояние на участниците и посетителите
на концерта. Всичко бе точно. Хубава и спокойна вечер от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150