Медицински Център Пловдив 6 150 Празничен концерт на Античния театър в Стария град на Пловдив

Медицински Център Пловдив 6 150, осигури масово мероприятие с лекарски екипи и  линейки, Празничен концерт на Античния театър в Стария град на
Пловдив. Ръководителя на спешните ни екипи и лекарите ни през
цялото време неотлъчно бдяха за доброто състояние на участниците и
посетителите на концерта. Всичко бе точно. Хубава и спокойна вечер
от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150