Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150 транспорт, на пациент от дома му до болница, за да, бъде лекуван. Имаше нужда, от четирима носачи, които осигурихме
ние. Бъдете здрави и много щастливи!

Запиши час в Медицински център 6 150