Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150 транспорт, на пациент изписан след лечение в
болница до дома му. Осигурихме двама носачи нужни за транспортирането му. Хубав и успешен ден от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150