Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150, въпреки високата ни натовареност днес ,на
пациент от дома му в с.Милево до болница в Пловдив, където да бъде
лекуван! Бъдете здрави, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150