Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Днес, извършихме транспорт с
линейка на десетки изписани пациенти след лечение в болници.
Желаем им да са здрави, бъдете здрави и Вие, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150