Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Транспортирахме пациентка паднала в дома си, до Ортопедично Отделение за преглед със съмнения за фрактури, но
Слава Богу, здрава е жената и след прегледа си я върнахме в дома й. За
целта осигурихме двама носачи. Хубав ден от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150