Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Транспортирахме пациент, който се наложи след преглед на наш лекар да го хоспитализираме в Пловдивска болница по
спешност. Бързо и навреме! Бъдете здрави!

Запиши час в Медицински център 6 150