Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациентка изписана след лечение в болница

Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациентка изписана след лечение в болница. Поради теглото на пациента веднага осигурихме екип от четирима носачи, за да може удобно и сигурно да пренесем пациентката до леглото в дома й. Хубав ден от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150