Медицински Център 6 150 с lineika.bg, лекаските ни екипи за прегледи по домовете

Медицински Център 6 150 с lineika.bg, лекаските ни екипи за прегледи по домовете летят към пациент с тежка хипертонична криза. Винаги сме навреме и летим към следващия ни пациент!

Запиши час в Медицински център 6 150