Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка

Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка  в този късен час на пациентка със
съмнение за инсулт. От дома й до избрана от нея болница. Осигурихме двама опитни носачи, които да я пренесат до където се окаже необходимо. Хубава и спокойна вечер Ви желаем.

Запиши час в Медицински център 6 150