Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка

Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка. Лекарските ни екипи за прегледи по
домовете тръгват към адрес на пациет с тежка бъбречна криза. До минутки ще сме при пациента … а след него при следващия, който се нуждае от помощта ни. Хубава и спокойна вечер от нас.

Запиши час в Медицински център 6 150