Още едно бебе за България!

Под грижите на прекрасния ни високоспециализиран специалист гинеколог доктор Семра Халил, цялата бременност на пациентките ни в Медицински Център Пловдив 6-150, протича спокойно и приключва със здрава рожба и щастливи родители!

Хаирлия да ни е… Бъдете здрави и правете бебета!

Запиши час в Медицински център 6 150