Медицински Център Пловдив 6 150 с с lineika.bg транспорт с линейка на пациент

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациент изписан от болница. Осигурихме двама опитни носачи, за да пренесат пациента до леглото
му в дома му. Хубав ден!

Запиши час в Медицински център 6 150