Медицински Център Пловдив 6 150 с , Линейка Пловдив 6-150, lineika.bg, транспорт с линейка на пациент

Медицински Център Пловдив 6 150 с , Линейка Пловдив 6-150, lineika.bg, транспорт с линейка на пациент, от Пловдив за лечение в болница в София. Летим, комфортно, бързо, на хладничко с климатроника на линейките ни в жегата. Всичко е точно! Бъдете здрави!

Запиши час в Медицински център 6 150