Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg, транспорт с линейка на пациент, от Пловдив

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg, транспорт с линейка на пациент, от Пловдив за лечение в болница в София. Летим, комфортно, бързо, на хладничко с климатроника на линейките ни в жегата. Всичко е точно! Бъдете
здрави!

Запиши час в Медицински център 6 150