Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg, транспорт с линейка с инвалиден стол и рампа

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg, транспорт с линейка с инвалиден стол и рампа, на трудноподвижен пациент, изписан след лечение в болница, до дома му. В жегата, в чисто новите ни линейки е прохладно и приятно. Осигурили
сме и двама носачи, които да пренесат пациента до леглото му в дома
му. Хубав и успешен ден, Ви желаем!

Запиши час в Медицински център 6 150