Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка в началото на седмицата на редовните ни пациенти , които превозваме за хемодиализа и обратно до дома им
след процедурата . Осигуряваме необходимите носачи за спокойното и
успешно транспортиране .

Запиши час в Медицински център 6 150