Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg линейка в Пловдив

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg линейка в Пловдив за транспорт на пациентка от
болницата до дома й в Стария град, чийто трудно достъпни неравни и стръмни улици не са пречка за нашите най-модерни високотехнологични линейки.

Запиши час в Медицински център 6 150