Медицински Център Пловдив 6 150 – гр. Лом

Медицински Център Пловдив 6 150 – гр. Лом на пациентка от болница МБАЛ
,,св.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ,, гр. ЛОМ до болница в гр. ПЛОВДИВ.
Ръководителя на спешния ни екип доктор Баран, прие пациентката от
лекуващия й лекар. Екипа ни е готов за път към Пловдив. С Бог напред!

Запиши час в Медицински център 6 150