Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150! Неделния ден за нас не е почивен.
Претоварени сме с повиквания от цяла Пловдивска област от пациенти,
наши приятели. По спешност след преглед от наш лекар се наложи да
хоспитализираме пациентка от Стамболийски в Болница в Пловдив.
Намесата и повикването бяха съвсем навреме и жената скоро ще се
оправи и ще си бъде обратно вкъщи при близките си. Прекрасен ден Ви
желаем!

Запиши час в Медицински център 6 150