Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Отново се грижим за пациентите, които разчитат на нас да ги транспортираме от дома им до центъра за хемодиализа и обратно! Добрината ражда чудеса! Желаем им най – бързо възстановяване от сърце!

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150