Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Най – сърдечни поздрави на приятелите ни
от Стамболийски! Стана традиция всеки ден да транспортираме пациенти от Стамболийски, днес дори на два пъти! Благодарим Ви за доверието! Бъдете здрави!

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150