Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Осигурихме с лекарски екипи и линейки празника на св. св. Кирил и Методий. Честит празник, приятели! Бъдете
благословени! С Бог напред!

Запиши час в Медицински център 6 150