Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150 транспорт на пациент изписан след лечение в болница в Пловдив, до дома му в Стралджа. Хубава и успешна седмица, Ви
желаем.

Запиши час в Медицински център 6 150