Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150, на пациент от дома му до болницата за
рехабилитация и след това обратно до дома му. Осигурихме и двама
носачи поради състоянието на пациента! Желаем му най-бързо
възстановяване! Хубав и спокоен уикенд на Вас, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150