Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150 транспортира пациент от дома му до болница за лечение. Наложи се да осигурим четирима носачи. Желаем бързо
оздравяване на пациента. И хубав и успешен ден на Вас, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150