Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Транспортирахме поредния пациент до болница в Пловдив, за да бъде хоспитализиран! Летим когато се налага …

Запиши час в Медицински център 6 150