Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150, днес транспортирахме до домовете им с линейка десетки пациенти изписани от болници след лечение!

Запиши час в Медицински център 6 150