Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Честит Ни Свети Георги, приятели! Нека само победи бележат пътя ни. Лекарските ни екипи за прегледи по домовете летят, в поредицата празнични дни, не спираме за миг да обслужваме пациентите, чиито лични лекари имат договор за заместване с нас. Екипа ни потегля към дома на пациент за смяна на катетър. Весели и спокойни празници!

Запиши час в Медицински център 6 150