Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Лекарите ни за миг не спряха да оказват
медицинска помощ на участниците в Маратон Пловдив 2019. Община
Пловдив ангажира нас да осигурим с лекари и линейки протичането на
масовото мероприятие организирано под техния патронаж

Свържете се с нас:

🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
🌐 https://lineika.bg/
☎️ 032 6 150
🌐 https://lineikaplovdiv.bg/
☎️ 0895 000 112
🌐 https://medcenter1.bg/
☎️ 032 20 70 83
🌐 https://speshenkabinet.bg/
☎️ 0899 910 554
🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑

Запиши час в Медицински център 6 150