Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150. Най – сърдечни поздрави, приятели от Куклен, днес транспортирахме пациент, изписан след лечение в Пловдивска
болница до дома му в Куклен. Транспортирането и пренасянето му
изискваха и двама носачи, които ние осигурихме! Христос Воскресе!

Запиши час в Медицински център 6 150