Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Наш Екип за домашни прегледи
бе повикан от гостенин на хотел ,,Марица,, с тежка бъбречна криза,
много силни болки и високо кръвно. След прегледа и приложеното
симптоматично лечение на нашия лекар, пациента успокоен и доволен
заспа. А ние летим към следващия ни адрес! Бъдете здрави!

 

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150