Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150! Днес транспортирахме жена, прекарала
инсулт от болницата в Силистра до дома и в град Стамболийски! Всичко
приключи успешно! Бъдете здрави и щастливи, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150