Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150, е най – първото в България и най-голямото,
силно и организирано звено за денонощна неотложна медицинска
помощ, предоставящо на пациентите ни спешна и всички видове
доболнична помощ. Единна част е от мощна медицинска структура от
наша собствена болница, поликлиника, неотложна помощ, денонощен
спешен кабинет, най-добрите и първи в България сме в областта на
транспортиране на пациенти с най-модерни чисто нови линейки и
реаномобили, до всички точки на България, Европа, Турция на най-
ниски цени. Работим с РЗОК. На нас можете да разчитате денонощно за
всякаква медицинска помощ!

Запиши час в Медицински център 6 150