Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка

Медицински Център 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациентка от болницата в Пловдив
до дома й в с.Черноземен. Осигурихме двама опитни носачи, които да
пренесат възрастната жена до самото й легло в дома й. Бъдете здрави!

Запиши час в Медицински център 6 150