#линейкаlineika.bg в Турция, Истанбул. Транспорт с линейка до Истанбул.

#линейкаlineika.bg в Турция, Истанбул. Транспорт с линейка до
Истанбул.
Добър ден, приятели един от екипите ни вече напусна космополитния
Истанбул, транспортирахме пациентка за лечение в изключително
модерна болница в Истанбул, Турция. Изпълнихме успешно мисията си,
пациентката я настанихме за лечение в турската болница. С Бог напред
се връщаме в България!

Запиши час в Медицински център 6 150