#линейкаlineika.bg в Турция, Истанбул.Транспорт с линейка до Истанбул.

#линейкаlineika.bg в Турция, Истанбул.Транспорт с линейка до
Истанбул.
Добър вечер, приятели един от екипите ни е вече в България,
транспортирахме днес пациентка за лечение в изключително модерна
болница в Истанбул, Турция. С Бог напред!

Запиши час в Медицински център 6 150