#ЛинейкадоГърциянанайнискиценивБългариятранспортнаболнислекар ибезлекарна1,50лв/км тел: 0895000112 и тел: 0326150

#ЛинейкадоГърциянанайнискиценивБългариятранспортнаболнислекар
ибезлекарна1,50лв/км тел: 0895000112 и тел: 0326150
#частналинейка
#спешенкабинетпловдив
#lineika .bg
#transportlineika .bg
#lineikaplovdiv .bg
#medcenter1 .bg

Линейка в Пловдив – транспорт на болни в страната и чужбина


https://www.lineikaplovdiv.bg

Транспорт с линейка в Пловдив и страната на доказано ниски цени

Медицински център в Пловдив 6-150


https://speshenkabinet.bg
@lineika.bg
@transportlineika.bg
@lineikaplovdiv.bg
@medcenter1.bg
@speshenkabinet.bg

Запиши час в Медицински център 6 150