Линейка Пловдив 6 – 150

Линейка Пловдив 6 – 150, … е няма такъв претоварен ден, няма и друга такава мощна структура, която да съумее да удържи това предпразнично транспортиране на изписани болни и да си ги приберем в домовете им по цяла България. Благодарение на неуморните ни лекари и персонал, на най-многото и най-модерни линейки, не забавяме пациентите ни за миг по пътя към дома, за празниците, грижейки се за състоянието и здравето им.

 

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150